Zapraszam na Zajęcia!

Indywidualne Podejście


Zajęcia szyte na miarę,
na różnych poziomach zaawansowania.

Angielski Kreatywnie


Używanie wyobraźni i twórczy udział w lekcjach
wzmacniają motywację do nauki i dobrą atmosferę.

Innowacyjna Metoda


Rozwijanie kompetencji językowych poprzez zgłębianie ciekawych tematów z zakresu geografii i innych dziedzin.

Wykorzystywanie Technik Plastycznych


Atrakcyjny sposób pracy z najmłodszymi.

Wybór Materiałów


Materiały renomowanych wydawnictw i estetyczne pomoce dydaktyczne źródłem pomysłów oraz ćwiczeń językowych.

chevron_left
chevron_right

O mnie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Filologicznego na kierunku Filologia Angielska. Studia ukończyłam z wynikiem celującym, co z pewnością daje solidne rekomendacje. Posiadam również uprawnienia do prowadzenia zajęć językowych metodą bezpośrednią. Tytuł magistra zdobyłam także w dziedzinie ekonomii. Pracowałam, między innymi, jako nauczyciel w szkole oraz lektor w szkole językowej.

Warsztaty „Angielski Kreatywnie” stworzyłam, by podjąć działalność zawodową dającą możliwość realizowania marzeń i pasji, w której będę mogła wykorzystać swoje zamiłowanie do języka angielskiego i wiedzę z zakresu metodyki jego nauczania, ale także umiejętności marketingowe oraz kreatywne podejście do świata.

Beata Szymańska

Metoda

Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania, pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Program dopasowany jest do indywidualnych potrzeb kursanta a proces nauczania oparty jest na rozwiązaniach kreatywnych. Twórczy udział osoby uczącej się, który jest założeniem takiego podejścia, wzmacnia motywację do eksplorowania języka. Zajęcia stwarzają możliwość, aby uczący się używał wyobraźni, doświadczał zabawnych sytuacji, miał do czynienia z nietypowymi tematami, eksperymentował oraz wprowadzał własne pomysły. Stosuję zatem metafory, humor, absurd oraz niekonwencjonalne tematy. Wprowadzam także rozwiązania innowacyjne, co oznacza, że rozwijanie kompetencji językowych odbywa się poprzez zgłębianie tematów z zakresu geografii, historii i innych dziedzin. Podczas zajęć z najmłodszymi wykorzystuję rozmaite techniki plastyczne. Kreatywność w nauczaniu wzmacnia relację między uczącym się a mną jako nauczycielem, co jest fundamentalne dla osiągania postępów. Ważna dla mnie jest także przejrzysta prezentacja materiału dydaktycznego. Dlatego, proponuję pracę z wykorzystaniem nagrań audio i video oraz dobrej jakości materiały szkoleniowe. Dysponuję bogatą bazą książek, płyt DVD/CD i pomocy dydaktycznych, stanowiących źródło pomysłów oraz gotowe ćwiczenia.

Zajęcia

Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w niewielkich grupkach. Pozwala to na szybkie reagowanie na problemy oraz sugestie osoby uczącej się. Standardowa lekcja trwa 60 minut. W ramach tego czasu rozwijane są wszystkie umiejętności językowe: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Doskonalone są również zagadnienia z zakresu gramatyki, do czego jestem szczególnie przygotowana, także pod kątem rozwiązań kreatywnych.

Cena zajęć, uzależniona od wielu czynników takich jak pora zajęć, miejsce spotkań czy zakres tematyczny, jest każdorazowo negocjowana z Klientem. Jednak średnia opłata kształtuje się na poziomie 70 zł, szczegóły poniżej. Na zajęcia zapraszam do mnie. Istnieje również możliwość dojazdu do Klienta. W razie potrzeby, oferuję także mailowe wsparcie pomiędzy jednostkami lekcyjnymi.

Czas trwania zajęć to 60 minut

W ramach tego czasu rozwijane są wszystkie umiejętności językowe: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.

Indywidualnie:
 
 70zł

Grupy 2 osobowe:
 
50zł / osoba

Grupy 3-4 osobowe:

40zł / osoba

maps-generator.com

Angielski | Dla Ciebie. Wygodnie. Kreatywnie.

Jesteś zainteresowany?


© 2018 Angielski-Kreatywnie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.